SummaSummarum på Linux (Ubuntu 9.04) via Wine

Posted on October 5, 2009

Summasummerum var det eneste Windows program jeg ikke har kunne undvære.

Heldigvis kører det perfekt under Linux.

Min Ubuntu opsætning er dog sat til at være engelsk og jeg får således også engelske datoer i SummerSummarum. Dette løses ved:

LANG=da_DK.UTF-8 /usr/bin/wine 'c:/Program Files/SummaSummarum/summa.exe'</blockquote>