Svine influenza - A(H1N1)

Posted on April 27, 2009

Svine influenza skal sættes i perspektiv, prøv at læs www.who.int og www.ssi.dk.

De to artikler er skrevet med 6 dages interval.

Den 27/4 er antallet af døde er opgjort til 7 af WHO.

Hvad siger overskriften på www.dr.dk

Lidt efter er yderlige 7 døde, og er nu oppe på totalt 110 mennesker, www.dr.dk.

Fantastisk så meget DR kan modsige sig selv.

For at sætte det i perspektiv, har WHO lavet en oversigt 6 år tilbage i tiden, www.who.int.

Ialt er 257 døde over 6 år, hvor 2006 toppede, og tallet derefter falder. Men 3 år efter er det en nyhed.

Konklusion


På en vinter er 3 gange flere dansker døde, end der på verdens plan er døde af A(H1N1) på 6 år.</p>